[Muokkaus 2.5.2021: Valtion Ara-avustukseen tuli Arasta korjaus heidän aiemmin antamaansa tietoon. Jos jälkeenpäin hankitaan lisää latauslaitteita, ne tulee tilata kerralla vähintään viidelle autolle. Ei siis riitä, että tilataan yksitellen, mutta tehdään hakemus viidestä kerralla. Ensimmäisessä erässä laitteita voi olla myös alle viisi, jos tuolloin latausvalmius rakennetaan vähintään viidelle. Tämä aiheutti muutoksia useammassa kohdassa.]

Taloyhtiöissä pidetään taas jokavuotisia yhtiökokouksia. Siellä saattaa olla otollinen ajankohta tehdä päätös taloyhtiön latausratkaisusta. Seuraavassa on teksti, jota voi halutessaan käyttää apuna tai jopa pohjana, kun tekee esitystä yhtiökokoukselle.

Taloyhtiöt ja tilanteet ovat erilaisia, joten oman yhtiön tilanteeseen tekstiä joutuu muokkaamaan. Siinä on seuraavat lähtökohdat:

 • Autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, eli kullekin asunnolle kuuluu yksi autopaikka. Siitä ei makseta vastiketta erikseen.
 • Kahdella autopaikalla on yhteinen lämmitysboksi, jonka sisäelementissä on kaksi suko-pistorasiaa. Lisäksi on joitain parittomia paikkoja.
 • Lämmitysbokseissa ei ole sähkömittareita, eli sähköstä ei voida laskuttaa mittauksen perusteella.
 • Latauskartoitus on jo teetetty sähköalan ammattilaisella.

Tekstissä on melko pitkä asian esittely, kun oletettavasti osakkaiden enemmistö ei tunne aihepiiriä ennestään. Seassa on hakasuluissa huomautuksia, joita ei ole tarkoitettu yhtiökokoukselle menevään esitykseen.

Tässä on kolme vaihtoehtoista esitystä, mutta toki niitä ei tarvitse kaikkia esittää.

Mukana ei ole etäluettavia mittareita tai kuormanhallintaa, eikä ulkoisen operaattorin käyttämistä. Nämä kaikki nostaisivat kustannuksia. Jos varsinkin yhtiö on hyvin suuri, se voi tällaisenkin vaihtoehdon laskea.

Tämän tekstin lisäksi kannattaa tutustua Kiinteistöliiton ohjeeseen Ohje sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi.

===

Esityksen lähtökohdat

Monissa taloyhtiöissä ympäri Suomen latausratkaisu on tapetilla, ehkä jossain tunteitakin herättäen. Aiheessa ei kuitenkaan ole mitään dramaattista. Kyse on vain siitä, että saadaan autopaikalle vastaava asia, kuin leivänpaahtimia varten on jo keittiössä.

Ara myöntää 35 % tukea taloyhtiölle latausinfran rakentamiseen, mikäli ehdot täyttyvät ja määrärahaa riittää. Soveltuvia tapauksia on kaksi:

 • Rakennetaan vähintään latausvalmius (ilman varsinaisia latauslaitteita) vähintään viidelle autolle. Tällöin tuen saa kartoituksesta, suunnittelusta ja niistä latauslaitteista määrästä riippumatta, jotka tilataan samalla kuin valmiuden rakentaminen. Kartoitus ja suunnittelu ovat voineet tapahtua aiemmin eri vuonna ja eri tilauksella.
 • Tilataan jälkeenpäin lisää latauslaitteita, jolloin kerralla niitä täytyy tilata vähintään viidelle autolle.

Molemmissa tapauksissa latauslaitteiden täytyy tulla taloyhtiön omistukseen, jotta ne ovat tuen piirissä.

[Ara-tuki on 50 %, jos vähintään puolella paikoista voi ladata vähintään 11 kW teholla. Tuollainen teho vaatisi, että sähkökeskuksesta autopaikalle on oma kolmivaihekaapelinsa ja siinä voidaan käyttää 3 x 16 A virtaa. Useimmissa rivitaloyhtöissä tuollainen tulisi turhan kalliiksi.]

Esityksessä on kolme vaihtoehtoista ratkaisua. Yhtiökokouksen tulisi valita näistä yksi:

 • Ratkaisu A – Yhtiön hanke: Hankitaan kerralla kaikille nykyisiin lämmitysbokseihin uusi sisäelementti. Siinä on latauspistorasiat ja sähkömittarit. Hinta per osakas on Ara-tuen jälkeen 300 e. [Tämä summa on suuruusluokka ja kunkin taloyhtiön täytyy pyytää oma tarjouksensa.]
 • Ratkaisu B – Ensin osakasvähemmistön hanke, mutta kun yli puolet osakkaista on lähtenyt mukaan, lopuille hankitaan yhtiön hankkeena: Kuten ratkaisu A, mutta hankitaan sisäelementit pikkuhiljaa, sitä mukaa, kun osakkaita lähtee mukaan.
 • Ratkaisu C – Osakasvähemmistön hanke: Hankitaan erillisiä Type 2 -latauslaitteita sitä mukaa, kun osakkaita lähtee mukaan. Hinta Ara-tuen jälkeen on noin 1000 e per lataaja.

Kukin ratkaisu kuvataan tarkemmin tuonnempana.

Miksi nyt

Latausasiasta on kenties keskusteltu aiempien vuosien yhtiökokouksissa. Nyt on sopiva aika tehdä päätöksiä.

Nykyinen lämmitysboksi ei ole luonteva lataukseen 2 h kellon ja varsinkin puuttuvan sähkömittarin vuoksi.

Yhtiössä on tähän asti ollut yksi lataaja, jolla on lataushybridi. Yhtiö veloittaa sähköstä sen mukaan, mitä päivässä voisi enimmillään käyttää, jos ajaisi joka päivä akun tyhjäksi ja lataisi täyteen. Mittaukseen perustuva ratkaisu tarvitaan, koska nykymenetelmä on ongelmallinen mm. seuraavista syistä:

 • Jo ennen koronaa todellinen käyttö eli sähkönkulutus saattoi olla (autoilijasta riippuen) helposti 30 % pienempi.
 • Korona-ajan etätöissä ero on (jälleen autoilijasta riippuen) helposti kolminkertainen. Entä jos vastaava ero olisi vesimaksujen kanssa?
 • Auto voi olla viikon tai monta viikkoa poissa, mutta veloitus juoksee silti. Tilanteita ovat esimerkiksi lainaaminen jälkikasvulle tai kesäloma.
 • Joku voi asua yhtiössä esimerkiksi puolet ajasta ja on lopun ajan kesähuvilalla tai seurustelukumppanin luona. Maksu menee näiltäkin päiviltä.
 • Täyssähköautolla ajetaan päivittäin keskimäärin vain pieni osa maksimikapasiteetista, esimerkiksi 50 km vs 400 km. Em. veloitusperusteella maksettaisiin 400 km päivittäisajon mukaan, eli 8-kertaisesti liikaa.
 • Kiinteistöliiton lakimies on ilmaissut, että nykymenetelmä on hyvän hallintotavan vastainen, jos veloitettava maksu paljon poikkeaa yhtiölle syntyvistä kustannuksista (sähkön hinta). Kyseessä pitäisi olla vain syntyneiden kustannusten korvaaminen.
 • Jotkut sähköautot kuten Tesla voivat käyttää sähköä seinästä omien toimintojensa ylläpitämiseen, eikä vain lataamiseen. Tämä hankaloittaa sähkönkulutuksen arviointia.

Ladattavien autojen voimakas yleistyminen on alkanut. Seuraavassa taulukossa on joulukuusta 2020 maaliskuuhun 2021 uusien henkilöautojen ensirekistöintien lukumääriä ja osuuksia.

Kk Kaikki Ladattavat Ladattavat % Diesel Diesel %
Joulu 8 132 2 561 31 % 1 098 14 %
Tammi 9 379 2 157 23 % 1 195 13 %
Helmi 8 170 2 104 26 % 987 12 %
Maalis 10 426 2 987 29 % 1 139 11 %
4 kk yht 36 107 9 809 27 % 4 419 12 %

Uusien ladattavien autojen osuus on siis jo yli kaksinkertainen dieselautoihin verrattuna. Kaasuautoja ensirekisteröitiin noin 100 kpl kuukaudessa. Etanoli- tai vetyautoja ei ole ensirekisteröity lainkaan.

Abc-ketjun johtajan Hannu Hounin mukaan 53 % ladattavista autoista on pääkaupunkiseudulla. [Niinpä jos taloyhtiö on pk-seudulla, sitä voivat koskea taulukkoa suuremmat osuudet ladattavia autoja.]

Tekniikan Maailman Talviauto 2021 -jättivertailussa oli pelkkiä ladattavia autoja (lehdet 4 ja 5/2021).

Latausratkaisu tarvitaan etukäteen eikä esimerkiksi 3 v sähköauton hankinnan jälkeen, vastaavasti kuin uuden asuinalueen tiet tai parkkihalli tarvitaan ennen taloja. [Espoossa Finnoon uuden asuinalueen kerrostalojen parkkihalli on lähes valmis, mutta sitä käyttävät kerrostalot ovat isolta osin vielä aloittamatta.]

Ladattavien autojen järkevin latauspaikka on kotona öisin.

Latauskartoitus

[Yhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti sekä sähköliittymän kapasiteetti selviävät ammattilaisen suorittamassa kartoituksessa. Tämän perusteella tiedetään, millainen lataus voidaan järjestää osalle tai kaikille ja tarvitaanko muutoksia sähköliittymään ja/tai -verkkoon.]

Yhtiö teetti latauskartoituksen sähköalan ammattilaisella toissa vuonna. Siinä todettiin, että yhtiön sähköliittymä ja sähköverkko riittävät hyvin siihen, että kaikilla autopaikoilla ladataan yhtaikaa 10 A virralla. Tällöin kertyy autosta riippuen 10–15 km ajomatka tunnissa, eli yön aikana vähintään 100 km.

[Jos taloyhtiön sähköverkon kunto ei riitä, sitä pitää parantaa. Jos sähköliittymän tai -verkon kapasiteetti riittää vain osalle autopaikoista, voidaan luultavasti lähteä silti liikkeelle niin, että osakasvähemmistö hankkii sisäelementtejä (ratkaisu B) tai Type 2 -latauslaitteita (ratkaisu C). Sitten kun tulevaisuudessa kapasiteetti alkaa loppua kesken, sitä kasvatetaan. Näihin kustannuksiin täytyy osallistua myös niiden, jotka latauksen ovat jo hankkineet. On myös mahdollista, että kapasiteettia ei voi tai ole tarkoituksenmukaista kasvattaa riittävästi. Tällöin dynaaminen kuormanhallinta tulee avuksi, eli latauslaitteita ohjataan ulkopuolelta niin, että niiden yhteinen kuorma ei ole liian suuri. Tämä vaatii latauslaitteilta osaamista, mikä pitää ottaa huomioon jo ensimmäisiä hankkiessa.]

[Edellinen kappale koskee tilannetta, jossa sähköverkko ei riittäisi kaikkien autojen lataukseen. Toinen mahdollinen tilanne on, että sähköverkko riittää kyllä kaikille, mutta esimerkiksi ”vain” 10 A virralla. Jos haluttaisiin osalle tai kaikille suurempaa latausvirtaa ja sen myötä -tehoa, pitäisi kasvattaa yhtiön sähköverkon kapasiteettia, mikä luultavasti vaatisi uutta kaapelointia.]

Tarvittavia muutoksia ovat lämmitysboksien sisäelementtien vaihto sekä pienet sähkökeskusten varokemuutokset. Jälkimmäisten kustannus on noin 15 euroa per asunto.

Ratkaisu A – Yhtiön hanke: Kaikille lämmitysboksiin uusi sisäelementti

Latauskartoituksen tekijän suositus oli vaihtaa lämmitysbokseihin uudet sisäelementit, jolloin juuri muuta ei tarvitakaan. Entiseen verrattuna ne tuovat kummallekin autolle ylimääräisen sukopistorasian latausta varten sekä sähkömittarin.

Sisäelementti Garo IDL 216-2 kWh

Kustannus per osakas on noin 300 e.

Uusi elementti korvaa vanhan ja kunnossapitovastuu säilyy yhtiöllä.

Plussat

 • Simppeli ja edullinen. Kustannus on vain hieman vähemmän kuin asuntojen IV-kanavien nuohous tai puolet pihakäytävien asfaltoinnin hinnasta.
 • Lataussähköä ei tule sillä aikaa, kun lämmityksen 2 h kello on päällä. Näin ei vahingossa voi käyttää molempia yhtaikaa, mikä aiheuttaisi ylikuormituksen (varokkeiden laukeaminen). Täyssähköautossa ei tosin ole erillistä lämmityskaapelia, joten siinä ei myöskään ole ylikuormituksen vaaraa.
 • Autokatokseen ei tule näkyviin uusia laitteita.
 • Käyttäjällä säilyy nykyinen yksi avain. Tosin kun täyssähköautolla lämmitysboksin käyttö loppuu, ei avainten määrä erillisenkään boksin kanssa kasvaisi.
 • Huoltoyhtiölle riittää yksi avain, jolla pääsee lukemaan kaikki mittarit.
 • Tekninen ylläpito on helppoa, eli sama kuin nykyisillä sisäelementeillä.
 • Ei tarvita hallinnointia tai kirjanpitoa tai erillisiä vastikkeita osakasvähemmistölle.
 • Sähkömittarin lukema sisältää sekä lataus- että lämmityspistorasian kulutuksen. Niinpä lämmityssähköä voidaan alkaa mitata ja siitä maksetaan käytön mukaan. Tämä hyödyttää ennen kaikkea heitä, jotka eivät käytä sähköä lämmittämiseen (esim. autottomat tai polttoainekäyttöisen lisälämmittimen käyttäjät), koska heidän ei tarvitse enää maksaa muiden sähkönkäytöstä.

Miinukset

 • Suko-pistorasia ei ole paras vaihtoehto, vaikka sitä käyttää voikin.
 • Latauskaapelia täytyy kuljettaa autossa ja pysäköitäessä se pitää ottaa esiin.

Ratkaisu B – Kuten ratkaisu A, mutta sisäelementit hankitaan pikkuhiljaa

Ratkaisu B on ensin osakasvähemmistön hanke, eli sisäelementtejä hankitaan sitä mukaa, kun tulee mukaanlähtijöitä. Sitten kun vähintään puolet osakkaista on lähtenyt mukaan, lopuille hankitaan sisäelementti yhtiön hankkeena.

Sisäelementti Garo IDL 216-2 kWh, sama kuin ratkaisu A:ssa

Etenemisen vaiheet ovat seuraavat: [Nämä vaiheet ovat tilanteelle, että kukin elementti on aina kahdelle osakkaalle. Lisäksi nämä vaiheet ovat tilanteelle, että halutaan Ara-tuki. Se puolestaan vaatii, että kolme elementtiä täytyy tilata kerralla, jolloin ne koskevat vähintään viittä autoa.]

 1. Kun osakkaita ilmoittautuu mukaan hankkeeseen vähintään kolmen elementin edestä, yhtiö tilaa heidän käyttämiinsä lämmitysbokseihin uudet kahden auton sisäelementit ja perii heiltä vastikkeena niiden koko hinnan asennuksineen. Kun odotellaan riittävää määrää mukaanlähtijöitä, on teknisesti mahdollista ladata nykyisestä lämmityspistorasiasta, mutta sähkönkulutus täytyy arvioida esimerkiksi auton matkamittarin perusteella.
 2. Tehdään hakemus (nykyehdoin) 35 % Ara-tuesta. Se vaatii viiden auton nipun, eli 3 x 2 riittää. Tällöin yhtiö saa takaisin 35 % toissa vuonna tehdystä kartoituksesta ja keskukseen tehdyistä varokemuutoksista. Hakuohjeisiin täytyy perehtyä etukäteen, jotta asiat tapahtuvat muodollisesti oikein. On esimerkiksi ehdoton vaatimus, että avustushakemus tulee toimittaa ennen, kuin työt on hyväksytysti vastaanotettu.
 3. Yhtiö maksaa vastikepalautuksina saadut Ara-tuet täyden hinnan aiemmin maksaneille osakkaille.
 4. Boksit 4–6 vastaavasti kuin 1–3.
 5. Kun tulee toinen käyttäjä jo vaihdetulle sisäelementille, yhtiö perii häneltä vastikkeena puolet ja tilittää tuon summan aikanaan kokonaan maksaneelle osakkaalle. Tämä tapahtuu joko täysin hinnoin tai 35 % alella, riippuen onko Ara-tuki kyseiseen elementtiin jo saatu.
 6. Boksit 7–11 hankittaneen kaikki kerralla, koska yli puolet osakkaista on jo mukana. Tällöin tilitetään loput vastikepalautukset niille, joiden maksurasitus on vielä koko elementin mukaan, mukaan lukien parittomien autopaikkojen osakkaat.

Etenemisen vaiheet ovat seuraavat: [Nämä vaiheet ovat tilanteelle, että kukin elementti on aina kahdelle osakkaalle. Lisäksi nämä vaiheet ovat tilanteelle, että Ara-tukea ei haeta. Sen haittapuoli on, että täytyy odottaa kolmen elementin kertatilauksia. Tällöin taloyhtiöltä jää saamatta Ara-tuki kartoituksesta ja sähkökeskuksen muutostöistä. Jos nämä ovat esimerkiksi 1200 euroa, niin menetetty tuki on 420 euroa.]

 1. Kun osakas ilmoittautuu mukaan hankkeeseen, yhtiö tilaa hänen käyttämäänsä lämmitysboksiin uuden kahden auton sisäelementin ja perii häneltä vastikkeena sen koko hinnan asennuksineen.
 2. Sitten kun toinen osakas ilmoittautuu, toimitaan samoin hänen kanssaan, jne.
 3. Kun tulee toinen käyttäjä jo vaihdetulle sisäelementille, yhtiö perii häneltä vastikkeena puolet ja tilittää tuon summan aikanaan kokonaan maksaneelle osakkaalle.
 4. Boksit 7–11 hankittaneen kaikki kerralla, koska yli puolet osakkaista on jo mukana. Tällöin tilitetään loput vastikepalautukset niille, joiden maksurasitus on vielä koko elementin mukaan, mukaan lukien parittomien autopaikkojen osakkaat.

On myös mahdollista, että alunperinkin osakas maksaa vain puolet elementistä, ja taloyhtiö rahoittaa toisen puolen siksi aikaa, kunnes se saa toisen puolen maksun toiselta osakkaalta.

[Jos osakkaat haluavat, autopaikkoja voidaan myös vaihtaa keskenään, jolloin lataajat saadaan vierekkäin. Näin selvitään alkuvaiheessa pienemmällä määrällä sisäelementtejä.]

Hinnaksi per osakas jää lopulta sama 300 e, kuin ratkaisu A:ssa, jos Ara-tukea käytetään ja sen ehdot eivät muutu. Ilman tukea hinta per osakas on 420 euroa. Myöhemmin mukaan lähtevät saavat vastikepalautuksen myöhemmän toteutuneen Ara-tuen mukaan, joka voi olla suurempi tai voi olla poistunut kokonaan.

Uusi elementti korvaa vanhan ja kunnossapitovastuu säilyy yhtiöllä. Näin myös vältytään pohtimasta erilaisia tilanteita: Esimerkiksi lämmitysboksiin on vaihdettu uusi elementti, ja toinen naapuri on lähtenyt osakasvähemmistön hankkeeseen, mutta toinen ei vielä. Elementti hajoaa ja asiasta syntyy 500 e korjauskustannus. Maksaako korjauskustannuksen vain se osakas, joka lataa vai molemmat kyseiset osakkaat? Jos jälkimmäinen, niin maksaako seinänaapuri siinäkin tapauksessa, jos hän ei käytä boksia edes lämmitykseen.

Plussat ja miinukset ovat soveltuvin osin kuin ratkaisu A:ssa. Lisäplussana on, että ei-lataavilta maksu menee vasta myöhemmin. Lisämiinuksena on, että hinnat ja Ara-tuet saattavat muuttua, ja tarvitaan osakasvähemmistön hallinnointi ja vastikkeet. Toki kun osakasvähemmistön hanke kuuluu normaaliin taloyhtiön lainsäädäntöön, ei sellaisen käyttämisen pitäisi mikään miinus olla.

Ratkaisu C – Osakasvähemmistön hanke: Erillisiä Type 2 -latauslaitteita hankitaan pikkuhiljaa

Nykyisen lämmitysboksin viereen on mahdollista asentaa Type 2 -latauslaite. Etenemisen vaiheet ovat seuraavat: [Toisin kuin ratkaisussa B, tässä ei esitetä vaihtoehtoa edetä ilman Ara-tukea. Jos tukea ei haettaisi, olisi osakasvähemmistön hanke turha, ja olisi parempi edetä osakkaiden muutostöiden kautta. Lisäksi laitteet ovat kalliimpia ja siten tukisumma suurempi kuin ratkaisussa B. Toisaalta tuen pois jättämisen etuna on, että ei tarvitse kerätä viiden nippuja.]

 1. Kun osakkaita ilmoittautuu mukaan hankkeeseen vähintään viisi, yhtiö tilaa heidän autopaikoilleen latauslaitteet ja perii heiltä vastikkeena niiden koko hinnan asennuksineen. Kun odotellaan riittävää määrää mukaanlähtijöitä, on teknisesti mahdollista ladata nykyisestä lämmityspistorasiasta, mutta sähkönkulutus täytyy arvioida esimerkiksi auton matkamittarin perusteella.
 2. Tehdään hakemus (nykyehdoin) 35 % Ara-tuesta. Tällöin yhtiö saa takaisin 35 % toissa vuonna tehdystä kartoituksesta ja keskukseen tehdyistä varokemuutoksista. Jos nämä olivat esimerkiksi 1200 euroa, niistä tuki olisi 420 euroa. Hakuohjeisiin täytyy perehtyä etukäteen, jotta asiat tapahtuvat muodollisesti oikein. On esimerkiksi ehdoton vaatimus, että avustushakemus tulee toimittaa ennen, kuin työt on hyväksytysti vastaanotettu.
 3. Yhtiö maksaa vastikepalautuksina saadut Ara-tuet täyden hinnan aiemmin maksaneille osakkaille.
 4. Tämän jälkeen odotellaan seuraavien viiden kasaan saamista, ja toistetaan heidän kanssaan kolme ensimmäistä vaihetta.
 5. Jos lopussa jää vain neljä paikkaa ilman, he eivät voi nykyehdoin saada enää tukea. Niinpä heidän täytyy halutessaan lähteä mukaan viimeiseen erään.

Ratkaisuun C luultavasti liittyy, että aluksi tehdään urakka, jossa kullekin autopaikalle vedetään sähkökaapelointi tulevia latauslaitteita varten. Tähän urakkaan saa Ara-tuen, ja samalla saa tuen myös viittä pienempään määrään latauslaitteita, kunhan ne tulevat yhtiön omistukseen.

Osakkaan lopullinen hinta on seuraavassa mainittu 900–1000 e olettaen, että Ara-tuki tulee.

Kunnossapitovastuun voidaan päättää olevan yhtiöllä, varsinkin jos yhtiö haluaa valita sallitut mallit. Toinen vaihtoehto on päättää vastuun olevan osakkaalla. Tällöin kenties mallivalintakin hänellä olisi vapaampaa.

Esimerkki 1: Garo

Garon latauslaite

Esimerkki 2: Defa eRange Uno | 7,4kW 1P T2-C RDC 1+N RCBO EM ja johtoteline

 • Hinta on luultavasti hieman edellistä korkeampi.
 • Kunkin autokatoksen viimeiselle autopaikalle tulee kytkentärasia, josta vedetään katonrajaa pitkin uusi kaapeli sähköä tarvitsevalle autopaikalle. Nämä voisi tehdä kaikille kerralla tai sitten tulevina vuosina. Jälkimmäisessä on vaarana, että jälki on epäyhtenäisen näköistä.
 • Lisäksi tulee taloyhtiön infraurakka. Se sisältää kytkentärasiat kuhunkin autokatokseen sekä kaikissa ratkaisuissa vastaan tulevat pienet varokemuutokset.

Defan latauslaite

Plussat

 • Kiinteätä kaapelia on helppo käyttää, kun sitä ei tarvitse kaivella takaluukusta. On tosin myös malleja, joissa on irrallinen kaapeli.
 • Suko-pistorasia jää välistä pois. Sellaista voi hyvin kyllä käyttää, mutta vielä parempi on ilman.

Miinukset

 • Hinta on vähintään kolminkertainen ratkaisuihin A ja B nähden.
 • Käyttäjän täytyy itse huolehtia, ettei käytä latausta ja lämmitystä yhtaikaa. Täyssähköauto ei käytä erillistä lämmitystä, jolloin käytännössä ei tarvitse huolehtia.
 • Vuosien varrella autokatokseen voi tulla eri näköisiä latauslaitteita.
 • Tarvitaan osakasvähemmistön hallinnointi ja vastikkeet. Toki kun osakasvähemmistön hanke kuuluu normaaliin taloyhtiön lainsäädäntöön, ei sellaisen käyttäminen välttämättä mikään miinus ole.
 • Ei voida siirtyä lämmityssähkön mittaamiseen ja määrän mukaan maksamiseen, koska vanha pistorasia on edelleen ilman sähkömittaria.

Latausnopeus ei ole ratkaisu A:ta tai B:tä suurempi, eli käytettävä virta ja latausteho ovat samat. Vaikka Type 2 -latauslaite mahdollistaa suko-pistorasiaa suuremman tehon, rajoittaa yhtiön sähköverkko käytettävän virran 10 A:han. [Yhtiön sähköverkosta riippuen voi olla myös toisin, eli Type 2 -latauslaitteilla saataisiin suurempi teho ja sen myötä nopeus.]

Osakkaan vaihtuminen

Ratkaisut B ja C ovat osakasvähemmistön hankkeita. Jos osakas myy asuntonsa, niin myöhempi Ara-palautus maksetaan asunnon ostajalle. Samoin puolikkaan palautus, kun naapuri lähtee mukaan.

Vertauksena esimerkiksi Nokian osakkeiden kauppa hieman ennen osingonjaon täsmäytyspäivää. Kun osingot sitten maksetaan, ne tulevat osakkeiden ostajalle myyjän sijaan.

Sähköä lämmitykseen vs. lataukseen

Taloyhtiön yhtiöjärjestys ei varsinaisesti ota kantaa autokatosten sähkön laskutukseen, mutta vallitseva tulkinta lienee ja allekirjoittaneenkin mielipide on, että lataussähköstä on syytä maksaa erikseen. Mutta lämmityssähköstä ei. [Yhtiöjärjestykset ovat toki erilaisia eri yhtiöissä. Lisäksi tilanne on eri, jos autopaikat ovatkin yhtiön hallinnassa eivätkä osakkaan.]

Useimmat ladattavat autot hoitavat lämmityksen samasta kaapelista kuin latauksenkin Auto valitsee, minkä osan se käyttää kumpaankin. Lisäksi käyttäjä voi valita, haluaako hän sisätilojen lämmitystä. Osalla pistokehybrideistä lämmitys ja lataus tapahtuvat eri kaapeleilla.

Garo-elementin sähkömittari laskee kummastakin pistorasiasta otetun sähkön, eikä vain latauspistorasiasta otetun. Ratkaisu A:ssa tämä mahdollistaa siirtymisen siihen, että kaikki sähkö mitataan ja maksetaan vain omasta sähköstä, eikä enää naapurin sähköstä.

Ratkaisu B:ssä on tilanne, että kaikille halutaan sallia ilmainen lämmityssähkö, mutta mitata ja laskuttaa lataussähköstä. Koska näitä ei voi erotella, täytyy lämmityssähkön osuus arvioida ja sitten vähentää kertyneestä mittarilukemasta.

Ratkaisu C:ssä erottelu tapahtuu, koska vanha lämmitysboksin pistorasia ei ole mittarin takana ja uusi latauslaite on. Se ei kuitenkaan ratkaise kysymystä, että entä jos joku kuitenkin lataa lämmityspistorasiasta naapurien mahdollisesta paheksunnasta huolimatta.

Lämmityssähkön määrän arviointiin on eri tapoja ja mielipiteitä, esimerkiksi:

 • Eräs isännöitsijä kirjoitti heinäkuussa 2020 Facebookin julkisessa Sähköautot – Nyt! -ryhmässä: ”aika monessa taloyhtiössä on se 2h kello jonka verran kuuluu päivittäin sähköä lämmityskaudella. Ollaan sovittu se ”annetuksi” ja vähennetään kulutuksesta”. Tästä voi johtaa vähennettävän sähkömäärän kaavaksi 180 pv x 2 h/pv x 2 kW = 720 kWh vuodessa.
 • Iltasanomat https://www.is.fi/autot/art-2000001021957.html esittää vuosisummia 62,40 tai 124,80 e, eli sähkömääriä 480 tai 960 kWh vuodessa.

Ladattavan auton lämmityksen määrää ei voi päätellä polttomoottoriautojen perusteella. Ladattavissa on kaapeli kiinni ympäri vuoden, ja ne lämmittävät akkuja oman mielensä ja tarpeen mukaan. Ne siis tekevät lämmitystä luultavasti syyskuulta toukokuulle ja lisäksi matkustamon, jos käyttäjä puhelinsovelluksellaan sen aktivoi. Polttomoottoriautoissa kaapeli ei useimmiten ole kiinni käyttäjien laiskuuden vuoksi, joten lämmityskertoja on käyttäjästä riippuen esim. vain kymmenen vuodessa. Hajonta on suurta niin ladattavissa autoissa kuin polttomoottorikäyttäjien tavoissa.

Osakkaat ovat asunnon ostaessaan hyväksyneet, että muut voivat käyttää sähköä mittaamatta ja maksamatta. Tämän ansiosta määräarvion ei tarvitse olla millintarkka. Mikä tahansa arvio on joka tapauksessa enemmän tai vähemmän väärä.

Sähkön laskutus vuosittain

Sähkömittarit luetaan kerran vuodessa loka-marraskuun vaihteessa (samalla kuin vesi), ja osakas maksaa siitä toteutuneen sähkönhinnan mukaan. Ratkaisu B:n tapauksessa lukemasta vähennetään 500 kWh vuodessa arvioitua lämmityskäyttöä edellä kuvatun vuoksi.

[Joissain yhtiöissä luenta ja laskutus tehdään kahdesti vuodessa. Hallitus voi valita, tekeekö luennan osakas itse, hallituksen jäsen vai huoltoyhtiö. Valinta riippuu mm. taloyhtiön koosta. Jos osakkaan pitäisi lukea, mutta lukemaa ei tule määräajassa, voidaan laittaa huoltoyhtiö asialle tuon osakkaan lukuun.]

Yhtiöllä on toistaiseksi pörssisähkö. Vuonna 2019 toteutunut hinta oli 10,29 snt/kWh ja vuonna 2020 se oli 8,29 kWh sisältäen siirron ja verot. Laskutus tapahtuu oheisen kuvan mukaisella laskelmalla, joka on vuodelta 2020. [Jos taloyhtiön maksaa kiinteää kWh-hintaa sähköyhtiölle, on se helppo ottaa oheiseen laskelmaan.]

Huoltoyhtiön laskutuslisä on tällä hetkellä 5 e per lasku.

Miksi ei osakkaan muutostyötä

Osakkaan muutostyössä latauslaite jäisi osakkaan omistukseen, jolloin 35 % Ara-tuki jäisi häneltä saamatta. Myös taloyhtiö menettäisi 400–800 euron Ara-tuen, jonka se saisi kartoituksesta ja varokemuutoksista.

Jos ensimmäistä lataajaa varten ei päätetä ratkaisusta, joka mahdollistaa Ara-tuen, ei tätä linjaa voida myöhemminkään muuttaa. Jos seuraaville tehtäisiin Ara-tuen mahdollistava päätös, se rikkoisi osakkaiden yhdenvertaisuutta. Lisäksi vaadittujen viiden yhtiön omistaman latauslaitteen kasaan saaminen kestäisi pidempään, jos ensimmäisellä ja kohta toisella olisi jo oma latauslaite.

Osakkaan muutostyössä osakkaan olisi luultavasti järkevintä hankkia kahden auton sisäelementti nykyiseen lämmitysboksiin. Tästä seuraisi lisää ongelmia yhdenvertaisuudessa:

 • Jollakulla voi hyvällä onnella olla seinänaapuri, joka maksaa toisen puolen, mutta loppujen täytyy maksaa itse kokonaan.
 • Osalla asunnoista autopaikka on pariton, jolloin heidän ei ole mahdollista saada naapuria maksamaan toinen puoli.

Mitään näitä ongelmia ei ole ratkaisuissa A, B tai C.

Parhaiten osakkaan muutostyö tulisi kyseeseen ratkaisun C kanssa. Silloin taloyhtiö menettäisi em. 400–800 euron Ara-tuen ja kukin osakas noin 500 e tuen. Suurin etu olisi, että ei tarvittaisi viiden laitteen kertatilauksia. Lisäksi koska latauslaite olisi osakkaan omistuksessa, hän voisi pois muuttaessaan tilata sähkömiehen irrottamaan laitteen ja ottaa sen mukaansa. Luultavasti kuitenkin luontevampaa on jättää laite paikalleen seuraavaa asukasta varten.

Päätösesitykset

Omaa kantaa miettiessä kannattaa lähteä siitä, että ratkaisu koskee ennen pitkää myös itseä.

Päätösesitys 1: Yhtiö teettää tarvittavat yhteiset inframuutokset.

Päätösesitys 2: Valitaan ratkaisu A, B tai C.

Päätösesitys 3: Sähkö luetaan ja laskutetaan kerran vuodessa käyttäen taksaa, joka on laskettu edellä olevan kuvan mukaisesti. Ratkaisu B:n tapauksessa lukemasta vähennetään 500 kWh per vuosi.

Päätösesitys 4: Ratkaisuissa B ja C, jos osakkeet vaihtuvat, mahdolliset palautukset maksetaan uudelle omistajalle.

Päätösesitys 5: Ratkaisu C:n tapauksessa, jos kytkentärasian ja autopaikan välille tarvitaan kaapelointi, tehdään tämä kaapelointi heti kaikille autopaikoille.

Ratkaisu Kuvaus Hanke-tyyppi Päätöksen-teko Rakennuskulu (lisäksi Ara-tuki) Kunnossapitovastuu
A Garo-elementit heti kaikille Yhtiön hanke Normaali enemmistö (AOYL 6:31) Kaikki vastikkeessa Yhtiö, nykyinen elementti vaihtuu uuteen
B Garo-elementit pikkuhiljaa Osakas-vähemmistön hanke, lopuksi yhtiön 2/3 määräenemmistö (AOYL 6:33) Mukaan lähtevät vastikkeessa, lopuksi muutkin Yhtiö, nykyinen elementti vaihtuu uuteen
C Type 2 -latauslaitteet pikkuhiljaa Osakas-vähemmistön hanke 2/3 määräenemmistö (AOYL 6:33) Mukaan lähtevät vastikkeessa Päätettävä onko yhtiöllä vai osakkaalla.

 

Palautetta ja kysymyksiä?

Jos sinua kiinnostaa alustavasti lähteä mukaan ensimmäisessä erässä, ota yhteyttä [xxx].

Voit halutessasi myös etukäteen kertoa mielipiteesi päätösesityksistä, ja varsinkin, mikä ratkaisu tuntuu parhaalta?

Muitakin kysymyksiä ja kommentteja saa kernaasti esittää.

Etäkokoustilannetta helpottaa, jos asiat ovat kaikille selviä jo etukäteen. Toki sielläkin voi vapaasti kysyä ja kommentoida.