Kansalaisaloite

Eroon pitkistä velkavankeuksista – ulosotossa pääoma ennen korkoja

Nykyinen ulosottolaki voi johtaa pitkiin velkavankeuksiin ja kohtuuttomiin kohtaloihin. Ongelmissa ollaan silloin, kun kuukausittain ulosmitattava summa ei riitä edes korkoihin, tai on vain hieman korkoja suurempi. Ulosmittauksesta huolimatta velka vain kasvaa, tai pienenee äärimmäisen hitaasti.

Asia on mahdollista korjata kansalaisaloitteessa kuvatulla tavalla. Tällä sivulla on tiivistelmä ja asiaa havainnollistavat kuvat.

Kansalaisaloitteen kannatusten keruu on päättynyt ja niitä kertyi yhteensä hienot 7.571. Tämä ei ollut riittävästi asian saamiseksi suoraan eduskunnan käsittelyyn, mutta muutoksen edistäminen jatkuu muita reittejä.

Tilanne voi koskea esimerkiksi yrittäjiä tai perheen kuolemantapauksen vuoksi pikavippikierteeseen joutuvia.

Asia on ajankohtainen kahdesta syystä.

  • Koronan aiheuttamat talousvaikeudet alkavat kaatua syliin, jolloin entistä useampi joutuu edellä kuvattuun tilanteeseen, ja lopputuloksena voi olla kymmenien vuosien velkavankeus.
  • Marinin hallitus on selvittämässä ulosottolain muutostarpeita. Tämä on kirjattu jo alkuperäiseen hallitusohjelmaan, aikana ennen koronaa.

Seuraavat kolme laskelmaa havainnollistavat eri tilanteet. Esimerkin velkasumma on 50.000 euroa, korko on 4 % viitekorko + 7 % sakkokorko, ja ulosmitattava summa on 500 e/kk.

Ulosottoviranomainen kohdentaa perityt maksut nykyisin ensin korkoihin, ja mikäli rahaa jää yli, lopulla lyhennetään pääomaa. Maksuja kertyy paljon, mutta silti velka lyhenee huonosti. 20 vuodessa on maksettu 116.000 euroa, mutta velka on lyhentynyt vain 29.000 euroa.

Ongelma korjaantuu säätämällä, että ulosottoviranomaisen on kohdennettava kertyneet varat ensin kunkin saatavan pääomalle ja vasta sen jälkeen korolle. Lisäksi tulee säätää, että kyseisille koroille ei kerry korkoa. Näin velka on saatu kokonaan maksettua jo 13 vuodessa. Velkoja saa takaisin koko 50.000 euron velkapääoman ja lisäksi 26.000 euron korot.

Jo nykylain mukaan pieni osa velallisista on lähes yhtä hyvässä tilanteessa, kuin kaikki olisivat lakimuutoksen jälkeen. Jos 50.000 euron velka on aikanaan sovittu erääntymään esim. 10.000 euron paloina, ja menee myöhemmin ulosottoon, niin ulosotto kerää sen pala kerrallaan pois. Tällä on lähes sama keventävä vaikutus korkoihin ja sen myötä velkavankeuteen, kuin ehdotetulla lakimuutoksella. Mitä pienemmissä paloissa velka erääntyy, sitä lähempänä ollaan jo nykylain kanssa ehdotetun lakimuutoksen tilannetta. Viiteen palaan jaettuna velka on kokonaan maksettu pois 16 vuodessa ja maksuja on kertynyt yhteensä 91.000 euroa.

Lakimuutos ei rapauta maksumoraalia eikä juurikaan loukkaa velkojan omaisuudensuojaa, koska muutoksen jälkeenkin velallinen joutuu maksamaan koko velan pois, ja päälle velkojan kannalta ihan hyvän koron. Muutos on vain se, että ulosmitattava raha pienentää heti pääomaa, jolloin velka korkoineen alenee kohti nollaa.

Kansalaisaloite muutoksen puolesta on linkissä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7248 ja siellä on myös kattavat perustelut. Esimerkkilaskelmat ovat linkissä https://bit.ly/paaoma-korko2

Kannatusten keruu on päättynyt 29.3.2021.

Sakari Kouti

Seuraa minua Twitterissä